Sąd Administracyjny potwierdził, że spalarnia działa zgodnie z prawem

Zalecenia pokontrolne WIOŚ dotyczące ZUOK w Białymstoku były niezgodne z prawem – orzekł dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując skargę spółki LECH zarządzającej białostocką spalarnią. Tym samym potwierdzone zostało nasze stanowisko, że ZUOK działa zgodnie z prawem i nie zostały naruszone przepisy, w tym tzw. trwałość projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej.

Budynek ZUOK w Białymstoku przy ul. Andersa

7 października 2020 r. WSA w Białymstoku ogłosił wyrok w sprawie skargi  P.U.H.P. LECH na zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska nakazujące spółce:
- podjęcie działań w celu przyjmowania i poddawania odpadów procesowi odzysku z terenu określonego w decyzji Prezydenta Białegostoku znak: OSGK.V.7625-151/09/10/11 z dnia 07.02.2011 r. oraz terenu określonego w umowie o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-006/10-00
- podjęcie działań w celu objecie nadzorem strumieni odpadów przyjmowanych przez PUHP LECH p. z o.o.  – ZUOK w Białymstoku.
- podjęcie działań w celu zaprzestania naruszania zasady bliskości wynikającej z ustawy o odpadach.

Spółka LECH złożyła do sądu skargę z uwagi na fakt, że WIOŚ wydał  zalecenia do działań, do których podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń prawa.  Wojewódzki Sąd Administracyjny, który wydał dziś orzeczenie przyznał rację naszej spółce uznając, że zalecenia pokontrolne są niezgodne z prawem.

Ten wyrok to potwierdzenie faktu, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku działa zgodnie z przepisami i nie ma podstaw do jego zamknięcia. Nie naruszona została także trwałość projektu budowy spalarni dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, co mogłoby spowodować konieczność zwrotu dotacji unijnej. Spalarnia jest elementem wzorcowego system gospodarki komunalnej, dzięki m.in. której mieszkańcy Białegostoku płacą jedne z najniższych w Polsce cen za swoje śmieci.

Powrót na początek strony