Medal za zasługi w propagowaniu idei jakości

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku otrzymało okolicznościowy medal 25-lecia Działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 za zasługi w propagowaniu idei Jakości.

Ilustracja do artykułu DSC_6415.jpg

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku otrzymało okolicznoœciowy medal 25-lecia Działalnoœci Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 za zasługi w propagowaniu idei JAKOŒCI przyznany uchwałš Zarzšdu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Jubileuszowej Konferencji „W perspektywie Jakoœci”, która odbyła się w dniu 10 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Spotkanie stanowiło okazję do spojrzenia w perspektywie 25 minionych lat na kreowanie zarzšdzania jakoœciš w polskiej rzeczywistoœci oraz poszukiwania i planowania kierunków rozwoju organizacji w odniesieniu do tej problematyki. PUHP „LECH” Sp. z o.o. jest Członkiem Rzeczywistym Klubu Polskie Forum ISO 9000 zarejestrowanym pod numerem 832 od 2009 roku.

 

 

Powrót na początek strony