21 kwietnia otwarcie Targowiska

W związku zapowiedzią Premiera RP dotyczącą rozpoczęcia z dniem 20 kwietnia, stopniowego procesu odmrażania gospodarki, informujemy, że 21 kwietnia 2020 roku, zostanie ponownie uruchomione Targowisko Miejskie w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dzierżawcy punktów handlowych muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA >>

ULGI W OPŁATACH PO OTWARCIU TARGOWISKA

Zwolnienie z opłat stałych z tytułu czynszu i miesięcznej opłaty rezerwacyjnej wskazanej w Cenniku, obowiązuje przez okres zamknięcia Targowiska, tj. od 15 marca 2020 roku do 20 kwietnia 2020 roku.

Od dnia otwarcia, tj.  21 kwietnia 2020 r. do odwołania, opłaty stałe czynszu oraz opłaty rezerwacyjne, będą pobierane w wysokości 50 procent kwoty wynikającej z umowy i cennika.

Powrót na początek strony